Pýtame sa spolu s Vami

Prečo Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave a Regionálny úrad verejného zdravotnictva v Rožňave súhlasil s týmto zámerom a to aj v rozpore s Nariadením Vlády SR č. 281/1998 Z.z., ktorým sa vyhlásila záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický kraj, v prílohe č. 2 pod bodom I. určila záväzné regulatívy územného rozvoja. V časti I. bod 5.7.4 je uvedené:
„V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu, postupne odstrániť environmentálne dlhy kraja, koncentrované najmä v oblastiach strednogemerskej, časť okresu Rožňava (Nižná Slaná, Dobšiná a Slovenský kras).“

Prečo odpad nespracúvajú tam, kde vznikol, teda v Seredi a v Košiciach. Na západnom Slovensku bolo v posledných rokoch postavených veľa nových, čistých závodov a k nám chcú vyvážať svoje odpady a ďalej znečisťovať naše už aj tak nadmieru znečistené životné prostredie. Sme my tu hádam nejakí menejcenní, hlúpi a neschopní ľudia, aby si z nášho okolia niekto robil odpadovú žumpu?

Prečo nám, obyvateľom Slanskej doliny je už desaťročia upierané právo slobodne a bez strachu o život využívať dedičstvo našich predkov – svoju pôdu? Prečo si nemôžeme odtrhnúť čisté, nezaprášené jablko z vlastného stromu, dopestovať si vo vlastnej záhradke zeleninu do polievky, či jahody pre vnukov. Prečo budeme musieť opustiť svoje domy, ktoré sme si roky stavali a zveľaďovali?

Prečo starosta obce Nižná Slaná, ktorý má predovšetkým hájiť práva svojich občanov, priam agresívnou snahou presadzuje cudzí podnikateľský zámer a to aj proti vôli nadpolovičnej väčšiny občanov ktorí podpísali petíciu proti tomuto zámeru?

Prečo tu chce niekto preinvestovať 30 miliónov EUR? Určite nie preto, aby Vám zabezpečil prácu a to pravdepodobne len podradnú a nebezpečnú. Hlavným cieľom každého podnikateľa je zarobiť PRE SEBA čo najviac peňazí. To isté platí aj v prípade firmy ECO-Global. Na verejnom prerokovávaní zámeru v Nižnej Slanej, 25. júla 2011 konateľ spoločnosti Ing. Bodnár povedal: „Na podobnom princípe pracujú na Slovensku štyri cementárne a ECO Global bude mať lepšiu technológiu. Na Slovensku nie je taká spoločnosť, ktorá by spracovávala odpad a materiál sa skládkuje. Samozrejme že každá firma počíta NAJMÄ SO ZÁROBKOM A NÁVRATNOSŤOU.

To znamená voziť k nám dňom – nocou, vlakmi aj kamiónmi tisíce ton nebezpečného odpadu a z komína chŕliť na naše domy, dvory, záhrady, polia, lesy, lúky tony nebezpečných, toxických látok. Následky toho sa neprejavia o týždeň, ani o mesiac, spamätáme sa až vtedy, keď sa v Slanskej doline budú rodiť deti s vrodenými vadami, či vo veľkom budeme zomierať na rakovinu.Okrem množstva iných nebezpečných látok majú budúci podnikatelia vo svojom zámere uvedené aj spaľovanie tzv. kyslých dechtov – gudrónov, odpadu z petrochemického priemyslu, ktoré majú práve takéto následky. Na skládkach pri Banskej Bystrici a Bratislave sú už desiatky rokov uložené stovky ton týchto mimoriadne nebezpečných látok, s ktorými si nikto nevie rady.

Prečo niektorí veria ľuďom, ktorí nás presviedčajú o nezávadnosti tejto prevádzky, ľuďom ktorí desiatky rokov z titulu svojej funkcie v Siderite nariaďovali vypínať filtre na celé noci a zasypávali nás nebezpečnými odpadmi. Už ste zabudli na čierny sneh, či čierne prádlo vyvesené vonku?Hádam si nemyslíte, že tí istí ľudia skrývajúci sa dnes za filtre s 99,8% účinnosťou, sa budú teraz správať inak?

Prečo sa tak veľmi a zo všetkých síl snažia otvoriť túto prevádzku, keď už vo forme petície dostali jasné, odmietavé stanovisko - NECHCEME VÁS TU!!! od všetkých obcí vrátane Nižnej Slanej a aj jej poslancov obecného zastupiteľstva (okrem starostu)?

Preto, lebo ide o veľmi ziskový biznis s odpadmi, ktoré nikde inde spaľovať nechcú kvôli ich nebezpečnej a nepredvídateľnej povahe. Budú tu experimentovať a skúšať na nás to, čo je zatiaľ odskúšané len v laboratórnych podmienkach. Skúšať, čo všetko si môžu dovoliť spáliť a vypustiť do ovzdušia, pretože v rozsahu ako to plánujú robiť u nás to ešte nikde v plnej prevádzke nikto nerobil. A tu sa dostáva na povrch holá pravda. Majú nás, všetkých obyvateľov Slanskej doliny, za hlupákov.

Veríme, že sa nedáte oklamať peknými rečami a kompetentným dáme nahlas a jednoznačne najavo, že s naším majetkom a zdravím našich blízkych nikto hazardovať nebude!

Občianske združernie Za čistý Gemer • Všetky práva vyhradené © 2012 - 2013