Petícia proti prevádzke

Petičný výbor zorganizoval petíciu proti prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov v úpravárenskom komplexe Nižná Slaná (spaľovňa), ktorú podpísalo vyše 5 000 ľudí z obcí a miest slanskej, štítnickej aj slavošovskej doliny.

Vyjadrili tak jednoznačné odmietavé stanovisko k prevádzke spaľovne.

V obci Henckovce a Gočovo sa pod petíciu podpísalo viac ako 75%, v Kobeliarove 70%, vo Vlachove 60%, a v obci Nižná Slaná viac ako 50% obyvateľov. Petíciu sme následne zaslali na Ministerstvo životného prostredia SR.

Petičný výbor:
  • Viera Nemcová - starostka obce Henckovce, Henckovce 104, 049 23 Henckovce
  • Bc. Milan Mlynár - starosta obce Gočovo, Gočovo 68, 049 24 Gočovo
  • Ing. Peter Pakes- starosta obce Vlachovo, Letná 120, 049 24 Vlachovo
  • Jaroslav Nemčko - starosta obce Kobeliarovo, Kobeliarovo 114,  049 23 Kobeliarovo
  • Mgr. Ján Štrba - Dovčíkova 536, 049 22 Gemerská Poloma
  • Mgr. Juraj Kováč - zástupca starostu obce Vlachovo, Záhradná 261, 049 24 Vlachovo
  • Andrej Šimon - Nižná Slaná 255, 049 23 Nižná Slaná
  • Ing. Ján Kuzma - Gočovo 85, 049 24 Gočovo
  • Ing. Štefan Dvorčák - P.J. Šafárika 192, 049 23 Nižná Slaná

Občianske združernie Za čistý Gemer • Všetky práva vyhradené © 2012 - 2013