Darujte nám 2% z dane

Podporte občianske združenie Za čistý Gemer a darujte nám Vaše 2 percenta z dane !!!

Každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane venovať občianskym združeniam.

Podporte tak naše snaženie a dalšie aktivity v ochrane životného prostredia.


Fyzické osoby - zamestnanci
 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane do 15. februára 2015 stiahnete ho tu »
 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % danestiahnete ho tu »
 • Ak mal daňovník z ročného zúčtovania preddavkov na daň daňový preplatok, v riadku 14 sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.
 • Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3%

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2015 poukázať nie 2% ale 3%.

Postup krokov ako môžu dobrovoľníci poukázať 3% v roku 2014 »

Vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a)POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie (word)
b)POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (word)


Právnické osoby a fyzické osoby podávajúce si daňové priznanie sami
 • Do príslušnej časti daňového priznania vyplňte tieto údaje:
  Obchodné meno (názov): Za čistý Gemer
  Sídlo: Letná 71, 04924 Vlachovo, Slovenská republika
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 42246865 (políčka SID sa nechávajú prázdne)
 • Do uplynutia lehoty podania vášho daňového priznania ho pošlite nám alebo doručte daňovému úradu, pod ktorý spádate.

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2015 »

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2015 »

Občianske združernie Za čistý Gemer • Všetky práva vyhradené © 2012 - 2013