Čo sme doteraz dosiahli

  • Vytlačili sme informačné letáky ktoré po prvý raz informovali širokú veřejnost o pripravovanej hrozbe pre obyvateľov a prírodu slanskej doliny.
  • Vypracovali sme sťažnosť proti realizácii tohoto podnikateľského zámeru, ktorú sme následne zaslali na všetky dotknuté štátne inštitúcie vrátane MŽP SR, Úradu vlády SR, Slovenskej inšpekcie ŽP SR a ďalšie, čím sme ich upozornili na závažnosť tejto situácie.
  • Informovali sme médiá – Markíza, TA3, Gemerský denník - Korzár, čím sme na túto situáciu upozornili celé Slovensko. Pretože nie sme v tom sami. Pokusy o vybudovanie spaľovní odpadov už boli v Revúcej (dvakrát), Tornali, Rimavske Sobote, Šali a v ďalších lokalitách. Všade boli tieto pokusy pre protesty ich obyvateľov zamietnuté. Najnovšie na základe rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici nebude uvedená do skúšobnej prevádzky ani spaľovňa nemocničného odpadu v Banskej Bystrici.
  • Petičný výbor zorganizoval petíciu proti prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov v úpravárenskom komplexe Nižná Slaná (spaľovňa), ktorú podpísalo vyše 5 000 ľudí z obcí a miest slanskej, štítnickej aj slavošovskej doliny. Vyjadrili tak jednoznačné odmietavé stanovisko k prevádzke spaľovne. V obci Henckovce a Gočovo sa pod petíciu podpísalo viac ako 75%, v Kobeliarove 70%, vo Vlachove 60%, a v obci Nižná Slaná viac ako 50% obyvateľov. Petíciu sme následne zaslali na Ministerstvo životného prostredia SR.
  • Zabezpečili sme právnu pomoc a robíme právne kroky, ktoré majú zabrániť realizácii tohoto nebezpečného projektu.

Naša situácia je o to zložiejšia, že sme sa o pripravovanom zámere dozvedeli až vtedy, keď už MŽP SR vydalo pre firmu Eco-Global súhlasné stanovisko s odporúčacím charakterom. Toto stanovisko bolo vydané aj na základe vyjadrení Obvodného úradu životného prostredia v Rožňave a Regionálneho úradu verejného zdravotnictva v Rožňave.

Občianske združernie Za čistý Gemer • Všetky práva vyhradené © 2012 - 2013