Staňte sa členom OZ

  • členom občianskeho združenia sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ splní podmienky vstupu a súhlasí s poslaním, cieľmi, činnosťou a stanovami občianskeho združenia
  • ak sa chcete stať členom/členkou občianskeho združenia, prosím vytlačte si prihlášku, čitateľne (paličkovým písmom) vyplňte Vaše údaje, doplňte miesto a dátum, podpíšte a zašlite, resp. osobne doručte prihlášku na adresu sídla občianskeho združenia:
    OZ Za čistý Gemer, Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo
  • následne Vás budeme písomne informovať o rozhodnutí o prijatí za člena/členku občianskeho združenia

Prihláška v PDF formáte »

Občianske združernie Za čistý Gemer • Všetky práva vyhradené © 2012 - 2013