Možnosti finančnej podpory

Vážení občania,

Oslovujeme Vás menom Občianskeho združenia Za čistý Gemer s prosbou o finančnú podporu pri postupe proti zámeru podnikateľov z Moldavy nad Bodvou, ktorí chcú v Nižnej Slanej pod rúškom pokračovania výroby peliet z háld odpadu v Seredi a z US Steel Košice spaľovať okrem plynu aj nebezpečný odpad z celého Slovenska.

Celý proces nie je jednoduché zastaviť. Aj preto sme sa v rámci našej snahy rozhodli využiť pomoc profesionálov - právnych zástupcov, s bohatými skúsenosťami v tejto sfére. Na pokrytie finačných nákladov však potrebujeme združiť finančné prostriedky. Na Vás sa obraciame s prosbou o finančný príspevok na pokrytie výdavkov súvisiacich s týmito službami, ktoré doteraz hradili zo svojich vlastných peňazí členovia výboru OZ.

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo uctu: 2920870120 / 1100

Vopred Vám ďakujeme za Vašu ochotu a pomoc.

Predstavenstvo OZ Za Čistý Gemer

Občianske združernie Za čistý Gemer • Všetky práva vyhradené © 2012 - 2013